Windykacja sądowa

Naszym celem podczas windykacji sądowej jest odzyskanie jak największej części z zaległej kwoty należności w jak najkrótszym czasie. Jeśli na tym etapie istnieje taka możliwość, dążymy do zawarcia ugody.

Podejmując działania prowadzące do odzyskania roszczenia głównego oraz roszczeń pobocznych dbamy o to, by etap postępowania sądowego przebiegał sprawnie. Dzięki temu znacznie ograniczamy zaangażowanie czasowe Klienta w proces windykacji. Duże znaczenie ma tu prawidłowo przygotowana dokumentacja i profesjonalne prowadzenie sprawy, ale także nacisk na ugodowe rozwiązanie sporu, jeśli tylko druga strona wyraża taką wolę.

w2