Windykacja polubowna

Odzyskanie należności na etapie windykacji polubownej pozwala znacznie ograniczyć zarówno czas, jak i koszty. Z tego względu w Obydziński Inkaso dążymy zawsze do tego, by skłonić dłużnika do dobrowolnego uregulowania wierzytelności.

Nasza skuteczność opiera się przede wszystkim na działaniach psychologicznych. Jasno informujemy także o konsekwencjach nieuregulowania zobowiązania. Jednocześnie przedstawiamy propozycje, które umożliwią łatwiejszą spłatę należności – takie jak rozłożenie na raty bądź częściowe umorzenie roszczenia lub roszczeń ubocznych.

Dłużnicy, którzy otrzymują możliwość szybszego zakończenia sporu bez narażania się na dodatkowe obciążenia, bardzo często podejmują rozmowy i zgadzają się na zaproponowane warunki. Z Państwa punktu widzenia oznacza to minimalizację czasu i kosztów odzyskania wierzytelności. Z tego względu windykację polubowną warto stosować nie tylko w przypadku należności od pojedynczych kontrahentów, ale także w tych firmach, które wystawiają wiele faktur np. za opłaty abonamentowe.

windyk2