Windykacja Poegzekucyjna

Windykacja poegzekucyjna

Sprawy, w których na drodze wyroku sądowego i egzekucji nie udało się odzyskać należności wierzyciela, należą do najtrudniejszych. W kancelarii Obydziński Inkaso bardzo często współpracujemy przy tego rodzaju sprawach, uzyskując bardzo dobre wyniki.

Windykacja poegzekucyjna jest niezbędna, jeśli egzekucja komornicza nie przyniosła spodziewanych efektów. W takim przypadku dążymy do przynajmniej częściowego odzyskania należności. Naszym celem jest zaspokojenie jak największej części roszczeń Klienta, którego interesy reprezentujemy.

Trudności w odzyskaniu zaległego zobowiązania wynikają bardzo często z faktu ukrycia majątku przez dłużnika. W kancelarii Obydzińki Inkaso przeprowadzamy stosowne poszukiwania, także na drodze postępowania sądowego o wyjawienie majątku przez dłużnika. Gdy zostanie on ujawniony, dążymy do jego zabezpieczenia na potrzeby ponownej egzekucji należności.

Jeśli natomiast ustalenie majątku dłużnika jest niemożliwe, proponujemy Państwu zbycie wierzytelności i zajmujemy się obsługą prawną związanych z tym działań.

windyk3