Windykacja

O sukcesie procesu windykacji długów decyduje bardzo często sposób jej przeprowadzenia. W kancelarii Obydziński Inkaso w Krakowie stosujemy innowacyjne metody pracy, które często pozwalają odzyskać należność na bardzo wczesnych etapach windykacji, czyli bez konieczności kierowania roszczeń na drogę sądową.

Jedną z najważniejszych innowacji jest wyraźny podział procesu windykacyjnego na cztery fazy, opisane poniżej. Dla każdej z nich stworzyliśmy procedury, które maksymalizują skuteczność naszych działań. Ogromną rolę odgrywa tu także komunikacja z dłużnikiem, która w Obydziński Inkaso doprowadzona została do perfekcji.

Zapewniamy kompleksowe odzyskiwanie należności Państwa firmy. Możemy także włączyć się w ten proces na dowolnym z poniższych etapów:

windykacja-polubowna

Windykacja Polubowna

W wielu przypadkach okazuje się wystarczająca do odzyskania należności na drodze porozumienia z dłużnikiem. To forma optymalna zarówno dla firmy, jak i dla dłużnika, generująca minimalne koszty.

Czytaj więcej
windykacja3

Windykacja Sądowa

Konieczna, jeśli dłużnik uchyla się od dobrowolnej spłaty. W takiej sytuacji kierujemy sprawę na drogę sądową (w tym także do e-sądu), aż do uzyskania wyroku i klauzuli wykonalności.

Czytaj więcej
windykacja-egzekucyjna

Windykacja Egzekucyjna

Po uzyskaniu korzystnego wyroku sądu przystępujemy do odzyskania należności we współpracy z komornikiem i zapewniamy niezbędne wsparcie prawne na tym etapie.

Czytaj więcej
windykacja-poegzehucyjna

Windykacja Poegzekucyjna

Usługa obejmuje pomoc prawną w najbardziej złożonych sprawach, w których egzekucja komornicza okazała się nieskuteczna i nie pozwoliła na pokrycie roszczeń wierzyciela.

Czytaj więcej