Jednym z największych problemów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych jest powszechne zaniżanie wysokości wypłacanych odszkodowań. W kancelarii Obydziński Inkaso  dbamy o to, by otrzymali Państwo zadośćuczynienie w kwocie, która pokryje poniesione straty.

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne stanowi nie tylko ważne wsparcie w finansowaniu leczenia i rehabilitacji poszkodowanego, ale także – bardzo potrzebne – zadośćuczynienie za szkody psychiczne. Uzyskanie godziwego odszkodowania ma zatem także ważny wymiar psychologiczny.

Po przedstawieniu przez Państwa sprawy ustalamy adekwatną do poniesionych szkód kwotę odszkodowania, a następnie przystępujemy do uzyskania tych roszczeń. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, jak i przypadków, w których suma odszkodowania została zaniżona.

p_osobie2