W kancelarii Obydziński Inkaso zapewniamy Państwu profesjonalne wsparcie w staraniach o odszkodowanie za szkody na osobie poniesione w wyniku wypadku. Dbamy o rzetelną wycenę poniesionej szkody i wypłatę odszkodowania w odpowiedniej wysokości.

Szkody poniesione w wyniku wypadku wiążą się często z dotkliwymi konsekwencjami zdrowotnymi, długotrwałą i kosztowną rehabilitacją lub leczeniem, a także stratami natury psychicznej. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera fakt, aby odszkodowanie zostało wypłacone jak najszybciej i pokryło wszelkie poniesione przez poszkodowanego koszty.

W sprawach o odszkodowanie za różnego typu wypadki reprezentujemy Państwa na etapie negocjacji z Ubezpieczycielem, a jeśli nie przyniosą one efektu – także w postępowaniu sądowym. Aż do chwili pozytywnego zakończenia sprawy nie pobieramy wynagrodzenia.

p_osobie6