Szkody na osobie stanowią szczególnie dotkliwy rodzaj szkód. Dlatego wszelkie działania podejmowane przez kancelarię Obydziński Inkaso mają na celu możliwie jak najszybsze uzyskanie dla Państwa odszkodowania w wysokości, która pokryje poniesione straty.

W zakres naszych działań wchodzi prowadzenie postępowań odszkodowawczych w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, błędami lekarskimi, wypadkami przy pracy, a także pozostałymi wypadkami i uszczerbkiem na zdrowiu.

Dzięki stosowanym przez nas precyzyjnym metodom szacowania wartości szkody mają Państwo pewność, że kwota odszkodowania, o którą w Państwa imieniu wnioskujemy, jest realna do uzyskania.

m_osobie_1

Błędy lekarskie

Doświadczenie i najwyższe kwalifikacje naszych prawników pozwalają na efektywne zgromadzenie materiału dowodowego i wykazanie, czy doszło do błędu lekarskiego.

Czytaj więcej
m_osobie2

Wypadek komunikacyjny

Chronimy Państwa przed zaniżaniem odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Dążymy do uzyskania całej należnej kwoty zadośćuczynienia.

Czytaj więcej
m_osobie3

Wypadek przy pracy

Gruntowna analiza sytuacji, znajomość przepisów i stanu orzecznictwa pozwala nam skutecznie bronić Państwa interesów w sprawach o odszkodowania za wypadki przy pracy.

Czytaj więcej
m_osobie4

Doznanie uszczerbku na zdrowiu

Uzyskujemy dla Państwa dopłatę do zaniżonego odszkodowania lub walczymy o przyznanie zadośćuczynienia w sytuacji, gdy Państwa roszczenie spotkało się z odmową.

Czytaj więcej
m_osobie5

Wypadek śmiertelny

Wspieramy Państwa w staraniach o godziwe odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Zapewniamy rzetelne wyliczenie kwoty należnego odszkodowania.

Czytaj więcej
m_osobie6

Pozostałe wypadki

Prawnicy kancelarii Obydziński Inkaso reprezentują Państwa w sprawach o odszkodowanie za wszelkiego rodzaju wypadki, w wyniku których doszło do szkody na osobie.

Czytaj więcej