Jeśli Państwa auto uczestniczyło w wypadku, stłuczce lub innym zdarzeniu i sądzą Państwo, że odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela jest niewspółmierne do poniesionej szkody, zapraszamy do współpracy. W większości przypadków uzyskaną sumę odszkodowania można znacznie podwyższyć.

Prowadząc sprawy związane z wypłatą odszkodowania za szkody na pojeździe weryfikujemy zawsze wycenę przedstawioną przez Ubezpieczyciela. Wspieramy Państwa zarówno w sytuacji, gdy wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie, jak i wtedy, gdy Ubezpieczyciel całkowicie odmówił wypłaty roszczenia.

Współpraca z Państwem obejmuje zarówno postępowanie przedsądowe, jak i – w przypadku zaniżenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela – skierowanie sprawy na drogę sądową. Dotyczy to zarówno odszkodowania płatnego z OC, jak i AC.

 

photo-odsz2