Uzyskujemy dla Państwa zadośćuczynienie za wszelkie szkody, wynikające z działania sił wyższych lub osób trzecich. Zakres współpracy jest bardzo szeroki i uzależniony tylko od rodzaju ubezpieczeń, którymi są Państwo objęci.

Podejmując się obrony Państwa interesów w postępowaniach odszkodowawczych umożliwiamy uzyskanie godziwej sumy ubezpieczenia, adekwatnej do poniesionej straty. Zapewniamy rzetelną wycenę szkód (włącznie z weryfikacją wyceny przedstawionej przez Ubezpieczyciela).

Proponujemy skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez Państwa lub Państwa firmę. Należą do nich m.in. odszkodowania za uszkodzenie towaru w transporcie, za utracone zarobki lub zyski, a także straty wiążące się z przestępstwami popełnionymi na Państwa szkodę (tzw. delikty). Pozostałe odszkodowania na mieniu obejmują również straty związane z zalaniem, pożarem i innymi nieprzewidzianymi wypadkami losowymi.

photo-odszkodowania-pozostale