Nierzetelność kontrahentów, nieterminowa realizacja umów, dostawa wadliwego towaru – każda z tych sytuacji naraża przedsiębiorstwo na poważne straty. Aby je ograniczyć wspieramy Państwa w uzyskaniu godziwego odszkodowania.

Odszkodowanie za straty w obrocie gospodarczym nierzadko może ochronić Klienta przed poważnymi trudnościami finansowymi, utratą płynności bądź pogorszeniem wizerunku przedsiębiorstwa.

Zadośćuczynienia możemy domagać się od kontrahentów bądź dostawców (oraz ich Ubezpieczycieli – jeśli są oni ubezpieczeni), ale także od Państwa Ubezpieczyciela, jeśli firma jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

W ramach naszych działań zajmujemy się kompleksową analizą i wyceną poniesionej szkody, a następnie podejmujemy niezbędne kroki prawne, mające na celu polubowne lub sądowe rozstrzygnięcie sporu. Dbamy przy tym, aby wysokość odszkodowania nie została zaniżona. Jeśli druga strona wykazuje wolę współpracy, dążymy do rozwiązania sprawy na zasadzie ugody, ponieważ jest to najszybszy i najmniej kosztowny sposób na uzyskanie zadośćuczynienia.

photo-odsz3