Przygotowanie dokumentacji do KRS

Bezbłędne przygotowanie dokumentacji przedsiębiorstwa procentuje przez cały czas istnienia firmy. W kancelarii Obydziński Inkaso zapewniamy Państwu pomoc nie tylko w sporządzaniu dokumentów do KRS, ale także uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności.

Powierzenie obowiązków wobec KRS prawnikom kancelarii Obydziński Inkaso przynosi Państwu znaczną oszczędność czasu i pewność, że wszystkie zgłoszenia – począwszy od rejestracji spółki, a skończywszy na aktualizacjach, zmianach czy procedurach likwidacyjnych – będą dokonane prawidłowo i we właściwych terminach. Dotyczy to wszystkich rodzajów spółek – zarówno handlowych, jak i osobowych. Reprezentujemy Państwa także w kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em oraz innymi urzędami właściwymi w sprawie.

Jeśli do prowadzenia działalności niezbędne jest uzyskanie pozwoleń bądź działalność jest koncesjonowana, pomagamy Państwu w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz koncesji.

p_obsluga_3