Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa doradztwa przy wyborze formy działalności gospodarczej skierowana jest zarówno do osób otwierających pierwszą działalność, jak i podmiotów funkcjonujących na rynku. Właściwe decyzje na tym etapie mogą przesądzić o sukcesie firmy w przyszłości.

Pomagamy Państwu w podjęciu decyzji, jaką formę organizacyjno-prawną powinien mieć nowo powstały podmiot. Dotyczy to zarówno indywidualnej działalności gospodarczej, jak i spółek prawa handlowego. Opracowujemy umowy spółek, udzielamy Państwu pełnych informacji odnośnie zasad ich funkcjonowania, doradzamy przy decyzjach związanych z wniesieniem lub podwyższeniem kapitału.

Prawnicy kancelarii Obydziński Inkaso zwracają szczególną uwagę także na wybór optymalnej dla Państwa formy opodatkowania. Zakres współpracy może objąć również sprawy kadrowe (w tym przede wszystkim rekomendowane formy zatrudnienia pracowników) i inne kwestie, służące obniżeniu kosztów i usunięciu barier, które mogłyby utrudniać rozwój przedsiębiorstwa.

p_obsluga2