Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Współpraca z przedsiębiorstwami i Klientami VIP należy do najważniejszych specjalizacji kancelarii Obydziński Inkaso.

Doradztwo, analiza umów, sporządzanie dokumentów czy interpretacja ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa przepisów prawa to usługi o kluczowym znaczeniu dla powodzenia wszelkich biznesowych projektów i przedsięwzięć.

Po analizie potrzeb przedsiębiorstwa, proponujemy indywidualny pakiet abonamentowy, który uwzględnia zarówno intensywność, jak i zakres współpracy. Każdemu z Klientów przypisujemy osobistego doradcę, z którym w dowolnej chwili może się on skontaktować.

m_obsluga1

Stała, kompleksowa (abonamentowa) obsługa prawna przedsiębiorstw

Przejrzysta i wygodna forma współpracy, dzięki której gwarantujemy Państwa firmie dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych Obydziński Inkaso.

Czytaj więcej
m_obsluga2

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Rzetelnie doradzamy przy wyborze optymalnej formy organizacyjno-prawnej dla Państwa przyszłej działalności.

Czytaj więcej
m_obsluga3

Przygotowanie dokumentacji do KRS

Zapewniamy pomoc przy zakładaniu wszystkich rodzajów spółek (zarówno osobowych, jak i spółek handlowych), a także dopełnianiu obowiązków związanych ze zgłoszeniami do urzędów.

Czytaj więcej
m_obsluga4

Tworzenie dokumentacji korporacyjnej (statutów, umów spółek, aktów założycielskich i regulaminów)

Zespół ekspertów kancelarii Obydziński Inkaso profesjonalnie przygotuje dla Państwa wszelkie dokumenty wewnętrzne ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
m_obsluga5

Przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych

Zwracamy szczególną uwagę na to, by umowy z Państwa kontrahentami były zgodne z obowiązującym prawem, a jednocześnie korzystne z punktu widzenia interesów firmy.

Czytaj więcej
m_obsluga6

Wyjaśnienia w zakresie interpretacji przepisów prawnych

Najlepsi specjaliści dokonują dla Państwa analizy złożonych i niejasnych przepisów prawa. Ich opiniom można zaufać.

Czytaj więcej
m_obsluga7

Reprezentowanie klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych (prawo cywilne, gospodarcze i handlowe)

Adwokaci i radcy prawni kancelarii Obydziński Inkaso reprezentują Państwa interesy przed instytucjami państwowymi na każdym etapie postępowania.

Czytaj więcej