Prawo pracy

W konflikcie między pracownikiem a nieuczciwym pracodawcą, pracownik nie musi znajdować się na przegranej pozycji. W kancelarii Obydziński Inkaso skutecznie dochodzimy Państwa praw, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i podczas procesu sądowego.

Zapewniamy wsparcie w negocjacjach z pracodawcą, które mają na celu doprowadzenie do ugody. Jeśli osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe, kierujemy sprawę na drogę sądową i reprezentujemy Państwa interesy w tym postępowaniu.
Prowadzimy sprawy związane z naruszaniem praw pracowniczych, nieprawidłowościami przy wypłacie wynagrodzeń, mobbingiem i innymi przejawami łamania kodeksu pracy.

p_priv7