Kontakt z Kancelarią w Krakowie

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie monitoringu należności, windykacji wierzytelności, uzyskania odszkodowania lub obsługi prawnej, poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do naszej kancelarii w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym, prawie pracy czy prawie budowlanym. Pracujemy zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób prywatnych.
OBYDZIŃSKI INKASO SP. Z O. O.

Adres: ul. Wąwozowa 32F, 31-752 Kraków

Pracujemy od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00-17:00

Tel: +48.123452005
Email: biuro@obydzinskiinkaso.pl
NIP: 6751522179


Monitoring należności - monitoring@obydzinskiinkaso.pl
Windykacja - windykacja@obydzinskiinkaso.pl
Odszkodowania - odszkodowania@obydzinskiinkaso.pl
Obsługa Prawna - kancelaria@obydzinskiinkaso.pl

Sekretariat


OBYDZIŃSKI INKASO Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sołtysowska 1 (31-589 Kraków) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571839, NIP: 675-152-21-79, kapitał zakładowy: 5.000PLN